lørdag 27.09 - 2014

SEMINAR : Takt og Tone for Rebeller og Bøllespire - i tanke og handling

kl. 12:00 - Entré Gratis/Donation

 

Flyer_seminar-2 (trukket)_JPEG.jpg

 

2-dags seminar:

Takt og Tone for Rebeller og Bøllespirer - i tanke og handling

 

"Det første problem for os alle - mænd og kvinder - er ikke at lære men at aflære"

- Feminist Gloria Steinem
 

Som venstreradikale; anarkister, marxister, syndikalister, socialister, queers og autonome stræber vi efter at skabe tilværelser, fællesskaber og rum baseret på frihed, ligestilling og solidaritet. Vi læner os ofte op ad ideologiske praksisser, teori og erfaringsdeling når vi skal udfordre de problemstillinger, som vi står overfor i vores fællesskaber: Vi taler om herskerteknikker, privilegier og om at skabe, tage og dele rum.
 

Men hvad betyder det egentligt at træde ned fra sine privilegier? Hvordan tager man ansvar for sin egen negative adfærd? Og hvordan håndterer man det når andre gør en opmærksom på ens adfærd? Hvordan virker herskerteknikker i sociale konstellationer? Hvordan opdager man dem og hvordan bliver man mere bevidst om at lade være med at bruge dem?


Vi er alle et produkt af et ulige kapitalistisk konkurrencesamfund, som gennem dets institutioner - herunder også kernefamilien - har lært os tankemønstrer,  adfærd og socialisering, der strider med de værdier som vi gerne vil bygge vores alternativer på. Derfor er disse emner vigtige at arbejde med i de fællesskaber vi sammen indgår i, for at vi aktivt kan modarbejde reproduktionen af uligheds-skabende strukturer.

 

Vi inviterer til 2 dage med oplæg, debat, workshops og samarbejde, med fokus på at arbejde med disse emner i praksis.

 

Lørdag d. 27/9 og søndag d. 28/9 På Dortheavej 61, kbh NV


For mere info send en mail til seminar.initiativet@gmail.com


Vel mødt

Rebeller og Bøllespirer 

****************************************************** 

  
PRAKTISK INFO :


Seminaret starter lørdag den 27. september kl 12.00 og vi forventer at være færdige ca. kl. 18.30, hvor der efterfølgende vil være mad og baren vil være åben. Der vil ligeledes være frokost, kaffe, the og kage i løbet af eftermiddagen.

Søndag den 28. september vil der være brunch i cafeen fra kl. 11.00 og seminaret starter kl. 12.00. Vi forventer at være færdige senest kl 16.00.
Fuldt program ses længere nede.

 

Det er gratis at deltage i seminaret, men tag rigtig gerne lidt småpenge med i lommerne til donation for mad og drikke.

TILMELDING
Hvis du planlægger at deltage i seminaret må du rigtig gerne tilmelde dig på mail seminar.initiativet@gmail.com. Da vi vil arbejde en del i grupper kan du også vælge at tilmelde dig med en gruppe. Hvis I tilmelder jer som en gruppe, er det vigtigt at skrive det præcise antal deltagere og jeres navne.
Ved tilmelding på mail får man tilsendt detaljeret programbeskrivelse for weekenden og yderligere info om arrangementet.
Vi skal bruge jeres tilmelding til at vurdere, hvor mange vi skal sørge for mad og materialer til.
Det er ikke obligatorisk at være tilmeldt for at deltage i seminaret.

*****************************************************

PROGRAM:


Lørdag den 27.09


Kl 12:00 Velkommen
"Det sociale er også politisk"
Introduktions-oplæg
Et kort oplæg om let teori og tanker om det at lave politisk arbejde i fællesskaber, med fokus på spørgsmålene om hvorfor det privat blander sig med det politiske liv. Hvorfor afhænger aktivistisk bæredygtighed af gode sociale strukturer og hvordan udleves den sociale ligestilling vi tilstræber?

Kl 13:00 "Herskerteknikker"
Forestilling og casework
Hvad er herskerteknikker og hvordan skaber de skjulte dagsordner, hierarkier og ulige strukturer? 3 cases bliver fremført af et skuespiller-team, hvor konflikter udspiller sig i de sociale konstellationer.

 

Kl 14:30 Pause - der vil være sandwich, kage mm. i Ungdomshusets cafe.

 

Kl 15:15 "Chanceulighed og social positionering"

Oplæg og gruppearbejde
Gennemgang af Bourdieu's sociologiske teori om habitus, kapitaler og sociale arenaer. Hvordan placere man sig socialt ud fra sine styrkesider og i hvilke situationer er man stærk i sin rolle og hvordan kan det sociale rum pludselig skifte, så man føler sig usikker placeret?


Kl 16:15 "Privilegier"

Oplæg og debat
Et oplæg om hvad privilegium er og hvordan det påvirker vores hverdag, med fokus på hvordan man forholder sig til egne privilegier. Der bliver også talt om det kan lade sig gøre at give et privilegium fra sig, og hvad det indebære. Til sidst bliver der en diskussion om hvorvidt påpegningen af andres privilegier kan bruges som et magtmiddel og problemerne med dette.

Kl 17:15 Afrunding

Kl 18:00 Tak for i dag - Der serveres aftensmad i Ungdomshusets cafe og der vil være øl og sodavand i baren


Søndag den 28.09


Kl 11:00 Brunch i Ungdomshusets cafe

Kl 12:00 Velkommen til seminarets dag 2

 

Kl 12:30 Workshops:


"Forumspil"
Deltagere i et forumspil, har mulighed for at øve sig i at håndtere nogle af de problematiske situationer, de genkender fra hverdagen. Samtidig får de en øget forståelse for, hvad der er på spil for forskellige parter i en given situation. Det har bl.a. den styrke, at det bevidstgør på en række planer, herunder kommunikative, holdningsmæssige og strukturelle planer.

"Debat-Laboratoriet"
Workshoppen vil, via casework, have fokus på rammesætning, sprogbrug og debatklima - med inddragelse af egen holdningsdannelse. Samt undersøge egne antagelser og forståelsesrammer og forholde dem til andres perspektiver.

"Tag ordet"
Workshoppen vil, i teori og praksis, arbejde med det at placere sig socialt, politisk og fysisk i en mødesituation - eller i andre sammenhænge, der invitere til at man gør sig selv og sine holdninger bemærkede.

Kl 14:30 Opsamling

 

Kl 15:30 Afrunding

Vi forventer at være færdig senest kl 16.00