DIY Punk Fest 2011

5. marts 2011

ENGLISH TEXT AT THE BOTTOM

København har i mange år været centrum for en stærk og engageret Do-It-Yourself (DIY) punkkultur.
En af de årligt tilbagevendende begivenheder var K-town Festival, hvor folk fra hele verden strømmede til for at feste, spille musik, sælge plader, spise vegansk mad, lave politik og meget, meget mere. Da vi mistede huset, fortsatte Festivallen under navnet SHITTOWN Festival på Christiania. Nu har vi, efter en lang og hård kamp, generobret hvad der fra staren var vores: Et nyt Ungdomshus!


Ungdomshuset på Dortheavej 61 ligner på mange punkter det gamle Ungdomshuset på Jagtvej 69, men er også et nyt hus. Udover den nye placering i Københavns Nordvest-kvarter, er mange nye kræfter strømmet til huset, og vi har bruget en masse tid og energi på at finde os til rette i vores nye hjem. Men vi føler nu, at tiden er moden at vise, hvad det nye Ungdomshuset har at byde på, og det er derfor med stolthed i stemmen, at vi i år kan præsentere

DIY PUNK FEST 2011!


Tanken bag DIY-kulturen er, at skabe et uafhængigt netværk af kunstnere, aktivister og fristeder, der alle har dét til fælles, at vi laver kultur fordi vi kan og vil, og ikke for pengene og prestigens skyld. I DIY-kulturen er alle lige, så uanset om du booker shows, spiller i band, bygger cykler, laver folkekøkken eller noget helt andet, bidrager du lige så meget til at kulturen holdes i live, ubetinget af din aktive deltagelse eller blotte tilstedeværelse.


Netop denne mentalitet har gjort, at det kan lade sig gøre at have et stærk internationalt netværk på tværs af konstruerede grænser, som nationalitet, køn, seksuel orientering, alder og erfaring. Hvad den kommercielle industri og tilhørende forbrugskultur ser som et problem, vælger vi at se som en udfordring, samt en mulighed for at afprøve nye grænser, og lære mere om hinanden og os selv som mennesker i en verden der tilhører os alle.


Vi bekæmper aktivt diskrimination og kynisk spekulation i berømmelse og profit. Dette betyder helt konkret, at enhver form for racisme, sexisme, heterosexisme, vold og hårde stoffer er totalt bandlyst fra Ungdomshuset, og at alle deltagere, uanset hvordan du bidrager, bliver behandlet ens.
Alle penge involveret går til at dække nødvendige udgifter og produktionsomkostninger som strøm, vand, mad til bands og aktivister, transport osv, så jo større og aktiv kulturen er, jo nemmere bliver det at holde den i live.


Vi ses på barrikaderne!

DIY or DIE!
 - Festival crewet

Læs mere om festivallen her


Besøg DIY PUNK FEST 2011's hjemmeside 

ENGLISH INFO

Copenhagen has in many years been a center for a strong and engaged Do-It-Yourself (DIY) punkculture. One of the annual events was the K-Town Festival, where people from all over the world arrived to party, perform, sell records, eat vegan food, make politics and much much more. When we lost our house on Jagtvej 69, the festival continued under the name SHITTOWN Festival at Christiania. Now, after a long struggle, we have taken back that which was ours from the start: A new youth house!


Ungdomshuset at Dortheavej 61 is in many ways similar to the old Ungdomshuset at Jagtvej 69, but is also a new house. Other than the new place in the north-west part of Copenhagen, many new people have flocked to the house, and we have used a lot of time and energy to make the house our new home. But now we feel the time is for showing, what the new Ungdomshuset can offer, and therefore it is with pride that we this year can present:
DIY PUNK FEST 2011!


The thought behind DIY-culture is, to create an independent network of artists, activist and social spaces, where everybody has in common that they want to create culture because they can and will, and not for the money or prestige. In the DIY-culture, everybody's even, so if you're a booker, plays in a band, build bikes, make soupkitchens or something completely different you are contributing to keeping the culture alive, just by taking part og being there.


Exactly this mentality has made it possible to create a strong international network across artificial borders such as nationality, sex, sexual orientation, age and experience. What the commercial industry sees as a problem, we see as a challenge, and an opportunity to change the rules, learn more about each other and ourselves as humans, in a world that belongs to all of us.


We actively fight discrimination and cynical speculation in fame and profit. This means that all forms of racism, sexism, heterosexism and homofobia, violence and hard drugs are completely banned from Ungdomshuset, and every participant in the festival, no matter how you participate, will be treated the same. All money from the festival will go to covering the neccessary costs of making the festival, like electricity, water and food for activists, transportation and so on.

See you at the festival!


DIY or DIE!


 - The festival crew

Read more about the festival here

 

Visit the homepage for DIY PUNK FEST 2011