Kære naboer!

11. februar 2011

Mandag d. 7. februar 2011

Kære naboer

Som I nok har bemærket, var der i fredags en episode, som har fået både presse, politikere og nogle borgere til at sætte spørgsmålstegn ved vores evne til - og ønske om - godt naboskab.

Det er vi meget kede af.

Vi blev allerede fra, da vi først flyttede ind i huset, overvældet af den overordenligt gode modtagelse, I gav os. Vi har siden gjort så stor en indsats, som vi evner, for at imødekomme denne håndsrækning og for at udbygge vores gode naboskab.

Vi føler et ansvar for vores lokalområde og har derfor været glade, når vi har bidraget positivt til det. Af samme grund ønsker vi naturligvis heller ikke at have negativ indvirkning på selvsamme område.

Da en snes folk fredag aften dukkede op foran huset med planer om at lave en manifestation i forbindelse med rydningen af et besat hus i Berlin, var det ikke planlagt af mandagsmødet, ligesom mandagsmødet ikke var orienteret om, at det ville finde sted. Tværtimod var der samme aften planlagt en forsinket julefrokost i huset for en gruppe på 30-40 aktivister, der først for sent opdagede, hvad der var på færde.

Da vi regner med, at vores naboskab skal fortsætte mange år frem i tiden, håber og ønsker vi, at vores gode forhold kan bevares og fortsat udbygges. Vi er som altid åbne for at tale om de problemer, der måtte opstå, og vil gøre vores yderste for ikke at være til unødig gene.

Vi håber ikke, at denne episode vil forhindre naboer og interesserede i som før at komme forbi til folkekøkkener, brunch og åbent hus, og vi vil særligt invitere alle naboer og deres familier til vores fastelavnsfest og åbent hus søndag d. 6. marts kl. 14-17, hvor vi også vil være klar til at svare på evt. spørgsmål, som I som naboer måtte have.

Med ønske om mange års godt naboskab,
Ungdomshuset